2012. december 13.-án, több havi előkészítő munkát követően, ünnepélyes keretek között került sor a stratégiai partnerségi megállapodás aláírására a KIM épületében. A stratégiai partnerségi megállapodás egy komoly lehetőség arra, hogy a Páneurópa Jogász Unió az Alapszabályában meghatározott céloknak megfelelően a jogalkalmazásban dolgozó jogászok tapasztalatait összegezve közvetítse azt a jogalkotó részére. 

A stratégiai partnerség – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet figyelembevételével – a következő tárgykörökkel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, módosításában, felülvizsgálatában történő együttműködést jelenti az alábbi, 

Az európai uniós joggal összefüggő

  • alkotmányjogi;
  • büntetőjogi;
  • nemzetközi magánjogi;
  • családjogi;
  • szellemi tulajdon jogi; 
  • társasági jogi;

kérdésekben.

A Minisztérium köteles  a meghatározott tárgykörökben készült jogszabálytervezetet, annak indokolását, valamint a hatásvizsgálati összefoglalót (a továbbiakban együtt: jogszabálytervezet), azok elkészültét követő lehető leghamarabbi időpontban, de legkésőbb a kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátással egyidejűleg Stratégiai Partner részére megküldeni. A Minisztérium köteles továbbá a Stratégiai Partner külön kérésére megküldeni a kormány és a minisztériumok jogalkotási tervét.

A Minisztérium értesíti a Stratégiai Partnert, ha a jelen megállapodásban meghatározott tárgykörökben jogszabály-előkészítés kezdődik. A jogszabály-előkészítés folyamatába a stratégiai partner bármikor bevonható.

Az Stratégiai Partner jogosult a Minisztérium irányába jelezni, hogy milyen tárgykörben látja szükségesnek jogszabály-tervezetek elkészítését és a tervezet minisztériumi elkészítése előtt jogosult azzal kapcsolatos javaslatait előterjeszteni.

A Minisztérium, amennyiben lehetséges, a Stratégiai Partner kérésére a vélemény kialakításához szükséges eseti tájékoztatást nyújt a Stratégiai Partner részére.

A Stratégiai Partner választja ki a véleményezésre megküldött jogszabálytervezetek közül azokat, amelyekkel kapcsolatban a közvetlen egyeztetés keretében véleményt kíván nyilvánítani. A Minisztérium is jogosult jelezni a Stratégiai Partner felé, hogy melyik véleményezendő anyag vonatkozásában kéri kifejezetten a Stratégiai Partner véleményét.