A Páneurópa Jogász Unió Családjogi Szekciója és a Budapesti Ügyvédi Kamara közös rendezésében kerül sor 2012. január 12-én a hitelek, üzletrészek családjogi vonatkozásait tárgyaló konferenciánkra. 

Az európai magánjogot tárgyaló írásaink közül kiemelkedik a magyar-francia kétnyelvű tanulmány, amely a komplex európai szerződési jogot mutatja be. 

Pereskedő nemzet vagyunk, legalább is ezt véljük magukról. És valóban, Arany János híres Fülemüle című verse, és számos szólásunk is utal arra, hogy bizony a magyar ember vitáját per útján, bíróság előtt szereti rendezni.

A cégek és az üzletrészek könyvszakértői értékelésének szempontjai

A házassági vagyonjog témájában tartott konferencián elhangzott, nagy érdeklődéssel kísért előadást a szerző, Ferik Edit könyvszakértő asszony hozzájárulásával elérhetővé tesszük mindazok számára, akik egy cég vagy annak üzletrésze értékének megállapítási módszereiről szeretnének bővebb információhoz jutni.