Az európai magánjogot tárgyaló írásaink közül kiemelkedik a magyar-francia kétnyelvű tanulmány, amely a komplex európai szerződési jogot mutatja be.