Tudományos szimpózium, Magyar Tudomány Ünnepe 2015.

A Magyar Jogász Egylet Polgári Jogi Szakosztálya, a Páneurópai Jogász Unió és a BME GTK Üzleti Jog Tanszékének közös rendezvénye

Domainregisztráció- és használat - informatikai valóság a normatív alrendszerek határán (Dr. Pázmándi Kinga PhD. intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docens, BME GTK Üzleti Tudományok Intézete, Üzleti Jog Tanszék, a Magyar Jogász Egylet Oktatási és Kommunikációs Bizottságának elnöke)

1. A magyar domainregisztráció másfél évtizede a jogi szabályozás tükrében (Dr. Mayer Erika ügyvéd, a Páneurópa Jogász Unió elnöke, az Infomediator vezetője, regisztrációs döntnök)

2. A domain regisztráció és a névhasználat szerződéses alapjai az új Polgári Törvénykönyv tükrében (Dr. Verebics János PhD., egyetemi docens, az ISZT TT elnöke, a Pán-Európa Jogász Unió elnökhelyettese, a Magyar Jogász Egylet Polgári Jogi Szakosztályának elnöke)

3. A szellemi alkotások joga és a domainjog összefüggései (Pintz György szabadalmi ügyvivő, az ISZT TT tagja, regisztrációs döntnök)

4. A versenyjogi védelem érvényesülése a domain regisztráció folyamatában (Dr. Soós Andrea ügyvéd, az ISZT TT tagja, regisztrációs döntnök)

5. A névkizárólagosság jogának (személy- és cégnév) szerepe a .hu domain regisztrációban (Dr. Jambrik Gergely ügyvéd, az ISZT TT tagja, regisztrációs döntnök)

6. Zárszó

Szervező intézmények:

BME GTK Üzleti Jog Tanszék

Magyar Jogász Egylet Polgári Jogi Szakosztály

Páneurópai Jogász Unió

Helyszínek:

1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2., BME Q Épület B szárny, QBF10 előadó

Időpont:

November 26., 16 óra

Régió:

Közép-Magyarország

Kapcsolattartó:

Dr. Verebics János egyetemi docens BME GTK Üzleti Jog Tanszék, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A domain nevek használatba adásának és használatának szabályozása alapvetően az immár másfél évtizedes múltra visszatekintő, s minden szempontból sikeresnek értékelhető szakmai önszabályozás kompetenciájába tartozik. A 2000-es liberalizáció (mely a valamilyen névkizárólagosságon alapuló, azzal egyező domain névhasználati jogosultságot elismerő, korábbi rendszert váltotta fel) alapvetően polgári jogi, kötelmi alapon, általános szerződési feltételek révén határozta meg azokat a korlátokat, s alakította ki azokat a biztosítékokat, jogi és szervezeti-intézményi kereteket, melyek egyrészt a visszaélésszerű névhasználati helyzetek kialakulását kívánták megakadályozni, másrészt az esetleges jogsérelmek orvoslására kínálnak gyors és hatékony lehetőséget. A használatba vétel és használat feltételrendszerét, valamint a jogsérelmek kialakulását megelőzni kívánó, s az esetlegesen bekövetkező jogsérelmeket orvosolni tudó intézményi kereteket a hatályos jogszabályokkal összhangban az Internet Szolgáltatók Tanácsának Tudományos Egyesülete alakította ki és biztosítja. Az új Ptk., a 2013. évi V. törvény hatályba lépése (2014. március 15.) önmagában nem tette szükségessé a domain-nyilvántartás (domainregisztráció) szabályozási- és önszabályozási modelljének módosítását, az elmúlt több, mint egy év jogalkalmazási tapasztalatainak tükrében azonban mindenképpen indokoltnak mondható annak vizsgálata, hogy a korábban kialakult – a szerződéses jogviszony alapvető jellegére, a névválasztás korlátaira s egyes nevesített tilalmi eseteire vonatkozó jogértelmezési gyakorlat az új, esetenként alapvetően megváltozott szabályok között is fenntartható-e. A tanácskozás célja ezen aktuális kérdések áttekintése.

Kapcsolódó HVG-Orac publikáció:

Verebics János: A névoltalom kérdései a magyar domain-regisztráció gyakorlatában – az új Ptk. után (GJ, 2015/7-8., 28-36. o.)

Mediáció Napja 2015

Időpont: 2015. 11.23.

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara

Bevezető

A mediáció mint alternatív vitarendezési forma megállíthatatlanul tör előre és követel magának egyre komolyabb szerepet az Európai Unió tagországaiban. Folyamatosan nő azon területek száma, ahol a bíróság mediációra kötelezheti a feleket, vagy a perindítás kötelező feltétele egy mediációs eljárásban való részvétel. Ügyvédként tekinthetünk a mediátorokra konkurenciaként, de olyan társként is, akivel együttműködve tudjuk a leginkább személyre szabott szolgáltatást nyújtani az ügyfeleinknek.

Tagadhatatlanul van átfedés e két szakma működési területén, így nem hagyhatjuk figyelmen kívül a jogfejlődésnek ezt a tendenciáját. Megoldásként egyre kevésbé elfogadható, ha azt mondja valaki: „ Én is egyezség párti vagyok, és mindig megpróbálom a peren kívüli egyeztetést, ehhez nem kell mediátor.” A kötelező mediációval érintett jogterületek köre nőni fog, és a foggal-körömmel küzdő ügyvédi peres vitarendezés köre pedig le fog szűkülni. Meg kell tehát találnunk a helyünket a problémamegoldás új szemléletű világában! Konferenciánkkal ebben próbálunk segítséget nyújtani. Bírók, mediátorok és ügyvédek az előző konferenciákhoz hasonlóan, kötetlen vitafórum formájában próbálnak megoldást találni e három érintett terület szempontjait ütköztetve, így reméljük, hogy valóban a hasznosítható ismeretek kerülnek előtérbe.

Dr. Illés Blanka

A teljes program letöltése

A civil szervezeteket terhelő törvényi kötelezettség szerint 2016. március 15.-ig módosítani kell a létesítő okiratot, és az új Ptk. hatálya alá kell helyezni a jövőbeni működésüket. Számos egyesület és alapítvány számára okoz gondot a jogszabályoknak és a bírói gyakorlatnak megfelelő igazodás, amely a jogászok számára is sok esetben komoly kihívást jelent.

Ehhez kíván a Páneurópa Jogász Unió útmutató segítséget nyújtani a témáról rendezett konferencia keretében, amelynek során a törvény szövegezésében részt vevő jogászok, a gyakorló ügyvédek mellett bíró és ügyész, és a non profit szervezetek adózási kérdéseiben jártas szakember tanácsait is meghallgathatjuk.

Konferencia időpontja:

2015. november 6.

10. – 16. óráig

Helyszíne:

Magyar Sport Háza Irodaház és Konferencia Központ

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (bejárat a Dózsa György út felől)

A konferencián történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A korlátozott férőhelyre tekintettel részvételi igényét kérjük mielőbb jelezze a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen!

Dr. Illés Blanka a KEMI együttműködésekért felelős alelnöke és Dr. Mayer Erika a Páneurópa Jogász Unió elnöke írták alá az együttműködési megállapodást, amely rögzíti, hogy a két szervezet tagjai és képviselői

  • kölcsönösen segítik egymást a mediációt érintő szakmai kérdésekben,
  • kölcsönösen támogatják egymás rendezvényeit,
  • rendszeresen tartanak közös rendezvényeket, szakmai megbeszéléseket,
  • a mediációt érintő hazai és nemzetközi (Európai Uniós) szabályozás kapcsán együtt alakítják ki szakmai álláspontjukat,
  • közös projektek keretében segítik a mediáció hazai megbecsülésének javítását, a mediáció elismertségének növelését,
  • kölcsönösen tájékoztatják egymást a mediáció területén adódó különféle lehetőségekről (szakmai rendezvények, nemzetközi konferenciák, publikálási lehetőség stb.).