Konferencia

SZEGEDI EGYETEM 2013. május 9. 

MEGHÍVÓ

A MTA SZAB Jogtudományi Szakbizottság Gazdasági Jogi Munkacsoportja

és a EUROPE DIRECT SZEGED közös rendezvénye a Páneurópa Jogász Unió közreműködésével

Az alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai

címmel

2013. május 9-én 10.00 órától, a SZTE ÁJTK Kari Társalgójában

kerül megrendezésre.

Program

Megnyitó: Papp Tekla, SZAB Gazdasági Jogi Munkacsoportjának elnöke

 1. Prof. Dr. Paczolay Péter (elnök, Alkotmánybíróság, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék) Nyitóelőadás
 2. Dr. Mayer Erika (a Páneurópa Jogász Unió Elnöke) Alapjogok az infokommunikációs technológiák tükrében
 3. Dr. Kondorosi Ferenc (a Páneurópa Jogász Unió Alkotmányjogi Szekciójának Elnöke) Az emberi jogok érvényesülése az új világrendben
 4. Dr. Gombos Katalin (egyetemi docens, SZTE ÁJTK Nemzetközi és Európa-jogi Tanszék; a Páneurópai Jogász Unió Európai Jogi Szekciójának elnöke) Az Európai Unió alapjogvédelmi rendszere – különös tekintettel az Alapjogi Chartára
 5. Prof. Dr. Szabó Imre (dékán, SZTE ÁJTK, tanszékvezető egyetemi tanár SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék) A tisztességes eljáráshoz való jog és az ésszerű időn belüli ítélkezés követelménye 
 6. Dr. Schiffner Imola (egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK Nemzetközi és Európa-jogi Tanszék) Az uniós polgársághoz kapcsolódó jogosultságok, mint alapjogok az Európai Unióban
 7. Dr. Erdélyi Éva (osztályvezető egyetemi docens, BGF Módszertani Intézet) – dr. Szekeres Diána (főiskolai adjunktus, BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg) Egészség- és környezetvédelem új lehetőségei az élelmiszeriparban 
 8. Dr. Antal Tamás (egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK Európai Jogtörténeti Tanszék) Önkormányzás és/vagy demokratikus centralizmus a szocialista államjogokban a 20. század második felében
 9. Dr. Téglási András (alkotmánybírósági tanácsadó, egyetemi adjunktus NKE KTK Közjog Intézet, Alkotmányjogi Tanszék) A tulajdon alapjogivédelmének magyar és nemzetközi aspektusai
 10. Dr. Bezdán Anikó (ügyvéd) A vadászati jog gyakorlásával összefüggő alapjogok értelmezési és továbbfejlesztési lehetőségeiről
 11. dr. Auer Ádám (PhD-hallgató, SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék) Felelős társaságirányítás az alapjogok keresztmetszetében
 12. Dr. Ember Alex (egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális jogi Tanszék) Az alapjogok érvényesülése a munkajogban
 13. Horváth Tibor (igazgatósági tag, E.ON Földgáz Trade Zrt.) A szerződési szabadság és a jogbiztonság követelménye a klasszikus hosszú távú földgáz beszerzési szerződések viszonylatában; a „take-or-pay” klauzula
 14. Dr. habil. Papp Tekla (egyetemi docens, SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék) Kit/mit véd fogyasztóként az Alaptörvény? 
 15. Dr. Farkas Csaba (egyetemi docens, SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék) A tisztességes gazdasági verseny érvényesülése a közbeszerzési eljárásokban
 16. dr. Jakó Nóra (információs munkatárs, Europe Direct Szeged Információs Iroda) Két szék közül a pad alá? Avagy milyen hatásai lehetnek az Európai Unió csatlakozásának az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez? 
 17. Dr. Sulyok Márton (egyetemi tanársegéd SZTE ÁJTK Alkotmányjogi Tanszék) Hallgatni arany? A védelemhez való jog nyomozati szakaszban biztosított garanciáinak alkotmánybírósági értékelése komparatív kitekintéssel 

Zárszó: Papp Tekla, SZAB Gazdasági Jogi Munkacsoportjának elnöke