Tudományos szimpózium, Magyar Tudomány Ünnepe 2015.

A Magyar Jogász Egylet Polgári Jogi Szakosztálya, a Páneurópai Jogász Unió és a BME GTK Üzleti Jog Tanszékének közös rendezvénye

Domainregisztráció- és használat - informatikai valóság a normatív alrendszerek határán (Dr. Pázmándi Kinga PhD. intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docens, BME GTK Üzleti Tudományok Intézete, Üzleti Jog Tanszék, a Magyar Jogász Egylet Oktatási és Kommunikációs Bizottságának elnöke)

1. A magyar domainregisztráció másfél évtizede a jogi szabályozás tükrében (Dr. Mayer Erika ügyvéd, a Páneurópa Jogász Unió elnöke, az Infomediator vezetője, regisztrációs döntnök)

2. A domain regisztráció és a névhasználat szerződéses alapjai az új Polgári Törvénykönyv tükrében (Dr. Verebics János PhD., egyetemi docens, az ISZT TT elnöke, a Pán-Európa Jogász Unió elnökhelyettese, a Magyar Jogász Egylet Polgári Jogi Szakosztályának elnöke)

3. A szellemi alkotások joga és a domainjog összefüggései (Pintz György szabadalmi ügyvivő, az ISZT TT tagja, regisztrációs döntnök)

4. A versenyjogi védelem érvényesülése a domain regisztráció folyamatában (Dr. Soós Andrea ügyvéd, az ISZT TT tagja, regisztrációs döntnök)

5. A névkizárólagosság jogának (személy- és cégnév) szerepe a .hu domain regisztrációban (Dr. Jambrik Gergely ügyvéd, az ISZT TT tagja, regisztrációs döntnök)

6. Zárszó

Szervező intézmények:

BME GTK Üzleti Jog Tanszék

Magyar Jogász Egylet Polgári Jogi Szakosztály

Páneurópai Jogász Unió

Helyszínek:

1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2., BME Q Épület B szárny, QBF10 előadó

Időpont:

November 26., 16 óra

Régió:

Közép-Magyarország

Kapcsolattartó:

Dr. Verebics János egyetemi docens BME GTK Üzleti Jog Tanszék, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A domain nevek használatba adásának és használatának szabályozása alapvetően az immár másfél évtizedes múltra visszatekintő, s minden szempontból sikeresnek értékelhető szakmai önszabályozás kompetenciájába tartozik. A 2000-es liberalizáció (mely a valamilyen névkizárólagosságon alapuló, azzal egyező domain névhasználati jogosultságot elismerő, korábbi rendszert váltotta fel) alapvetően polgári jogi, kötelmi alapon, általános szerződési feltételek révén határozta meg azokat a korlátokat, s alakította ki azokat a biztosítékokat, jogi és szervezeti-intézményi kereteket, melyek egyrészt a visszaélésszerű névhasználati helyzetek kialakulását kívánták megakadályozni, másrészt az esetleges jogsérelmek orvoslására kínálnak gyors és hatékony lehetőséget. A használatba vétel és használat feltételrendszerét, valamint a jogsérelmek kialakulását megelőzni kívánó, s az esetlegesen bekövetkező jogsérelmeket orvosolni tudó intézményi kereteket a hatályos jogszabályokkal összhangban az Internet Szolgáltatók Tanácsának Tudományos Egyesülete alakította ki és biztosítja. Az új Ptk., a 2013. évi V. törvény hatályba lépése (2014. március 15.) önmagában nem tette szükségessé a domain-nyilvántartás (domainregisztráció) szabályozási- és önszabályozási modelljének módosítását, az elmúlt több, mint egy év jogalkalmazási tapasztalatainak tükrében azonban mindenképpen indokoltnak mondható annak vizsgálata, hogy a korábban kialakult – a szerződéses jogviszony alapvető jellegére, a névválasztás korlátaira s egyes nevesített tilalmi eseteire vonatkozó jogértelmezési gyakorlat az új, esetenként alapvetően megváltozott szabályok között is fenntartható-e. A tanácskozás célja ezen aktuális kérdések áttekintése.

Kapcsolódó HVG-Orac publikáció:

Verebics János: A névoltalom kérdései a magyar domain-regisztráció gyakorlatában – az új Ptk. után (GJ, 2015/7-8., 28-36. o.)