Dr. Illés Blanka a KEMI együttműködésekért felelős alelnöke és Dr. Mayer Erika a Páneurópa Jogász Unió elnöke írták alá az együttműködési megállapodást, amely rögzíti, hogy a két szervezet tagjai és képviselői

  • kölcsönösen segítik egymást a mediációt érintő szakmai kérdésekben,
  • kölcsönösen támogatják egymás rendezvényeit,
  • rendszeresen tartanak közös rendezvényeket, szakmai megbeszéléseket,
  • a mediációt érintő hazai és nemzetközi (Európai Uniós) szabályozás kapcsán együtt alakítják ki szakmai álláspontjukat,
  • közös projektek keretében segítik a mediáció hazai megbecsülésének javítását, a mediáció elismertségének növelését,
  • kölcsönösen tájékoztatják egymást a mediáció területén adódó különféle lehetőségekről (szakmai rendezvények, nemzetközi konferenciák, publikálási lehetőség stb.).